Unitas Software Statusmeldingen

Op deze pagina houden wij u op de hoogte van storingen en vertragingen in het bij ons bekende berichtenverkeer met de Douane en aanverwante kanalen. Meer informatie over de actuele status en de in de toekomst geplande onderhoudskalender vind u in de onderstaande links:
– Douane
– Cargonaut
– Portbase, status PCS
– Douane gepland onderhoud

Als er geen elektronisch berichtenverkeer meer mogelijk is door een technische storing kunt u, na overleg met de Douane, de noodprocedure toepassen.

NB: Alle hier gemelde tijden en grafieken zijn gebaseerd op de ons bekende data en vormen dus niet per se een compleet beeld van de totale douanestroom aan berichten.

Service Meldingen

 

Wachttijden van vandaag

Laatste bericht naar/van de Douane

Als één van de cellen niet groen is hoeft dit niet te betekenen dat er ook daadwerkelijk een vertraging is (bijvoorbeeld in het weekend). Alleen als u zojuist een bericht heeft verstuurd en de betreffende cel niet groen is kunt u spreken van een vertraging in het berichtenverkeer. Wanneer de verzonden en ontvangen cel van de betreffende stroming groen zijn en u heeft nog geen antwoord ontvangen, controleer dan eerst uw interne netwerk.