Gemiddelde wachttijd (hh:mm:ss) in de laatste:
10 min
30 min
60 min
2 uur
8 uur
AGS invoer
AGS uitvoer
Transit aankomst
Transit vertrek
Plantenziektenkundige Dienst

Onvoldoende berichtenverkeer
Lange wachttijd
> 75% onbeantwoorde aangiften