Inleiding Privacy Verklaring

In deze Privacy Verklaring geeft Unitas Software B.V. (verder genoemd als Unitas) een beschrijving van de wijze waarop zij persoonsgegevens van haar websitebezoekers en klanten verzamelt en hoe zij deze verwerkt. Hierbij handelt zij in lijn met de geldende privacywetgeving (Wbp/AVG). Het uitgangspunt is dat Unitas uitsluitend gegevens verzamelt die noodzakelijk zijn voor de levering van diensten en de verbetering van haar dienstverlening naar klanten.


Persoonsgegevens en doelbinding

Unitas verzamelt en verwerkt de volgende persoonsgegevens voor de hieronder genoemde doeleinden:

In de rol van Verwerkingsverantwoordelijke contactgegevens: bedrijfsnaam, naam (voorletter en achternaam), geslacht, e-mailadres, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer

 • Voor klanten die gebruik maken van onze producten maken wij een profiel voor support doeleinden. Dit profiel bevat enkel gegevens die nodig zijn voor de communicatie met onze klant en die ons helpen de klantbehoefte te meten.
 • Unitas informeert haar klanten over functionele wijzigingen en andere relevante informatie met betrekking tot de afgenomen service(s).
 • Unitas verstuurt haar klanten nieuwsbrieven wanneer klanten hebben aangegeven deze te willen ontvangen. Wanneer u het niet op prijs stelt deze informatie te ontvangen, kunt u dit kenbaar maken door u af te melden via een link in de nieuwsbrief.

Bij gebruik van de website (www.unitas.nl) verzamelt Unitas bepaalde informatie over het gebruik van de website en de voorkeuren van bezoekers.

 • Het vergemakkelijken van internetgebruik door middel van cookies: deze onthouden inlognamen, wachtwoorden, voorkeuren en taalinstelling.
 • Het analyseren en verbeteren van de website: cookies kunnen gebruikt worden om voorkeuren en interesses op basis van bezoek- en klikgedrag te onthouden.
 • Het mogelijk maken van interactie via social media: wij maken gebruik van social media op delen van onze website, zodat u video‚Äôs, nieuws of acties kunt liken of delen via social media als Facebook, LinkedIn en Twitter.
 • Het analyseren van de locatie en oorsprong van de website bezoeker: cookie en meta data kunnen gebruikt worden om een digitale kaart te maken hoe onze klanten op onze website kwamen en waar zij vandaan komen. We gebruiken deze informatie om de noodzaak naar nieuwe talen te kunnen analyseren. Deze informatie is voor ons niet terug te koppelen naar een persoon.

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het zijn:

 • dat u niet van alle mogelijkheden van onze producten, diensten en activiteiten gebruik kunt maken.
 • dat u geen toegang heeft tot bepaalde onderdelen.

Rechten van betrokkenen

Zoals vastgelegd in de AVG kunnen betrokkenen verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de verwerking van hun persoonsgegevens. De invulling die Unitas geeft aan de uitoefening van deze rechten staat hieronder beschreven.

Toestemming

Voor het verwerken van persoonsgegevens anders dan in het kader van een overeenkomst, dienen betrokkenen toestemming te geven voordat de persoonsgegevens verzameld mogen worden. Deze toestemming wordt verkregen voor elk doel waarvoor de gegevens verzameld worden. De betrokkene heeft het recht om deze toestemming in te trekken.

Inzage, wijziging en verwijdering

Via het contactformulier op de website kunnen betrokkenen een verzoek doen tot inzage, wijziging en verwijdering van hun gegevens. Binnen de geldende termijn van 1 maand voldoet Unitas aan dit verzoek of stelt de betrokkene op de hoogte van de status van het verzoek.


Informatiebeveiliging

Unitas beveiligd haar data op de volgende wijze:

 • 2 factor-authenticate.
 • Geografische toegang restricties.
 • Het datacenter van onze hostingpartner is ISO-27000 gecertificeerd.
 • Alle gegevens worden iedere 3 uur offsite opgeslagen.
 • Zowel via het web als voor systeemkoppelingen werken wij met beveiligde verbindingen.

Wijzigingen

Unitas behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Verklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacy Verklaring geregeld te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de geldende Privacy Verklaring op de hoogte bent.

Revoke Cookies