Onderstaand nieuwsbericht is door de Douane verspreid en willen we hierbij nogmaals onder uw aandacht brengen.  Vanaf 3 april gaat de Douane dus controleren of u geregistreerd bent als direct of indirect douanevertegenwoordiger indien u uw AGS aangifte indient in de situatie ‘directe’ of ‘indirecte vertegenwoordiging’.

Dit is dus van belang voor iedereen die zijn aangiftes doet in een andere status vertegenwoordiging dan status 1.

 

Quote>>

26-02-2018

Doet u douaneaangifte voor iemand anders als direct of indirect vertegenwoordiger? Dan moet u bij de Douane zijn geregistreerd als toegelaten douanevertegenwoordiger. Vanaf maart 2017 hebben wij dit via verschillende kanalen gecommuniceerd.

Vanaf 3 april 2018 wordt in AGS gecontroleerd of u bent geregistreerd als douanevertegenwoordiger. Bent u dat niet? Dan wordt de aangifte niet aanvaard. U kunt dan alleen op eigen naam en voor eigen rekening aangifte doen.

Heb u nog een oude ‘Toelating douane-expediteur’ en hebben wij de herbeoordeling nog niet afgerond? Dan kunt u nog gewoon aangifte doen.

Bent u nog niet geregistreerd?

Dan kunt u om registratie verzoeken met het formulier Aanvraag Toelating douanevertegenwoordiger.

U moet dan voldoen aan de AEO-C-criteria. Als wij uw aanvraag hebben ontvangen, onderzoeken wij of u aan de criteria voldoet. Dat kan enige tijd duren. Wij kunnen niet garanderen dat u voor 3 april geregistreerd bent.

<<Unquote