Beste klanten,

Wellicht dat u zich nog kunt herinneren dat Unitas Software is overgenomen door het Belgische Stream Software in april 2019.
Het kan u ook ontgaan zijn omdat er tot vandaag nog niets veranderd is in onze werk- en handelswijze.

Met de vele veranderingen binnen Douane, onder andere DMS en NCTS, is gebleken dat het onderhouden van 2 verschillende systemen binnen dezelfde software-groep niet onopgemerkt blijft.

Mettertijd zullen de systemen steeds meer samen ontwikkeld gaan worden, met als groot voordeel dat de pluspunten van de pakketten elkaar gaan versterken. Waar Unitas uitblinkt in de aangiftesoftware is Stream meer gericht op de entrepotsoftware met bijbehorende aangiftes.

Een ander voordeel is dat er meer personeel beschikbaar komt om aan de Nederlandse systemen te werken en u te ondersteunen in het gebruik van de software.

De volgende stap die we willen nemen is een aantal bijeenkomsten organiseren voor u als kennismaking met de mensen van Stream Software.

Het idee is om dan ook een routekaart te presenteren hoe de verdere integratie gaat verlopen en wat het voor u als klant gaat inhouden.

We gaan proberen om dit alles zo glad mogelijk te laten verlopen maar we ontkomen er niet aan dat er toch sommige zaken zullen gaan veranderen.

Tijdens de presentaties zal er meer dan genoeg ruimte zijn voor vragen, opmerkingen en zorgen van uw kant.