Het is vanaf 26-03-2020 niet meer toegestaan om een identificatie achter bescheid Y975 te gebruiken. U kunt uw aangiften waar het bescheid Y975 bij zit dus per 26-03-2020 insturen zonder identificatie.

Bekijk dit bericht in zijn context

UPDATE 20/03

Sinds 18-03-2020 is het fictieve bescheid Y975 in gebruik genomen. Gebruikt u dit bescheid in een AGS aangifte, dan dient u verplicht een identificatie aan het bescheid toe te voegen. Wij adviseren als identificatie een punt te gebruiken.

Bekijk dit bericht in zijn context

UPDATE 18/03

Bescheid Y975 is opgevoerd en kan nu gebruikt worden in de (export) aangiften.

Sinds 15 maart jl. is er een (nood)verordening van kracht geworden welke betrekking heeft op een exportverbod voor persoonlijke beschermingsmiddelen (Vo. 2020/402). Deze beschermingsmiddelen zijn op dit moment binnen de EU heel hard nodig i.v.m. de coronacrisis. Momenteel mogen deze beschermingsmiddelen zonder een uitvoervergunning niet worden geƫxporteerd.

Doordat deze noodverordening onverwacht en zonder eerder overleg van kracht is gegaan, heeft het tijd nodig om de hieraan gekoppelde maatregelen te verwerken in onze systemen. Hieraan wordt op dit moment hard gewerkt. De verwachting is dat de aanpassingen in de loop van de dag worden doorgevoerd. Het realiseren van een vergunningensysteem, voor het aanvragen van een benodigde uitvoervergunning zal meer tijd gaan vergen. Wanneer dit gerealiseerd gaat worden is ook bij ons nog niet duidelijk.

We begrijpen dat dit in de praktijk problemen oplevert m.b.t. zendingen die voor uitvoer worden aangegeven, onze excuses hiervoor. Zoals gezegd wordt er hard gewerkt om een snelle oplossing te realiseren en komen daar z.s.m. bij u op terug. Houd onze site in de gaten voor meer informatie.

Bekijk dit bericht in zijn context