De nieuwe planning voor de implementatie voor DMS 4.0 is bekend. Deze geldt voor aangevers die nu aangifte doen via de normale procedure in Aangiftesysteem (AGS). De planning is besproken en vastgesteld met vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven in het Overleg Douane Bedrijfsleven (ODB).

De migratie van aangevers die nu in AGS opslagaangiften indienen via de normale procedure, start op 18 juli 2022.

Bekijk de nieuwe planning voor de overgang naar DMS 4.0.

De planning moest worden aangepast omdat de koppeling met het systeem dat zorgt voor de inning van douanerechten pas eind september beschikbaar is. En omdat ‘DMS uitvoer’ pas begin december wordt opgeleverd.

Om de gevolgen van de vertraging zo klein mogelijk te maken, adviseren wij bedrijven en softwareleveranciers gewoon verder te gaan met de voorbereidingen op de migratie. Een handig hulpmiddel daarbij is het Stappenplan/checklist migratie van AGS naar DMS.

Lees meer over de overgang van AGS naar DMS en actuele ontwikkelingen.